ข่าว > สมัครงาน > สำนักงานอธิการบดี รับสมัคร ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา สังกัด กองกลาง

share
Facebook
Twitter

สำนักงานอธิการบดี รับสมัคร ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา สังกัด กองกลาง

13 มีนาคม 2562

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา สังกัด กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร   ผู้ประสงค์จะสมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้  เพศชาย  ผ่านการเกณฑ์ทหาร  และอายุไม่เกิน 45 ปี  มีความรู้ความสามารถด้านระบบประปา  สุขภาพแข็งแรง  ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้  ไม่มีประวัติอาชญากร ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7  สำนักงานอธิการบดี   ตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ   โทรศัพท์ 0 2849 7544 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 29  มีนาคม 2562  ในวันและเวลาราชการ