ข่าว > สมัครงาน > คณะมัณฑนศิลป์ รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์

share
Facebook
Twitter

คณะมัณฑนศิลป์ รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์

08 มีนาคม 2562

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ชั้น 3 อาคารศิลป์ พีระศรี 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม - 24 เมษายน 2562

อ่านต่อ...