ข่าว > สมัครงาน > กองกิจการนักศึกษา รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

share
Facebook
Twitter

กองกิจการนักศึกษา รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

13 พฤศจิกายน 2561

จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดหครปฐม ตั้งแต่วันที่ 12-30 พศฤจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ
อ่านต่อ...