ข่าว > สมัครงาน > คณะโบราณคดี รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานคณบดี

share
Facebook
Twitter

คณะโบราณคดี รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานคณบดี

12 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยศิลปากร    มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัย   และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานคณบดี คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ผู้ประสงค์จะสมัครต้องมีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3  เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป และต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่น้อยกว่า 1 ปี ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานคณบดี  คณะโบราณคดี  ศูนย์สันสกฤตศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร   เลขที่ 8  ถนนสุภาพบุรุษ  แขวงทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพฯ  10170  โทรศัพท์  0-2408 -7671  หรือ 097-039-0515  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ