ข่าว > สมัครงาน > คณะวิทยาการจัดการ รับสมัคร ตำแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

share
Facebook
Twitter

คณะวิทยาการจัดการ รับสมัคร ตำแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

07 กันยายน 2561

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานในสถาบัน  อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ตำแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ  จำนวน  1 อัตรา  สังกัด คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท  ทางด้านคณิตศาสตร์  สถิติ  สถิติประยุกต์  คณิตศาสตร์ประกันภัย  หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ทางด้านคณิตศาสตร์  สถิติ  สถิติประยุกต์  คณิตศาสตร์ประกันภัย   ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่  กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2849 7544 หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 0 3425 5790  หรือที่สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 0 3259 4043 ถึง 50 ต่อ 41008, 41003, 41006  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ