ข่าว > สมัครงาน > งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (ตลิ่งชัน) รับสมัคร ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป (พนักงานชั่วคราว)

share
Facebook
Twitter

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (ตลิ่งชัน) รับสมัคร ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป (พนักงานชั่วคราว)

10 สิงหาคม 2561

มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานชั่วคราว   ในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป (พนักงานชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา สังกัด งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  (ตลิ่งชัน) มหาวิทยาลัยศิลปากร  ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทางด้านสังคมศาสตร์  ศิลปศาสตร์   นิเทศศาสตร์  หรือด้านศิลปะและการออกแบบ  หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอข่าวสารของหน่วยงาน  สามารถทำข่าวนอกพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  หรือในวันหยุดราชการ  หรือนอกพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  มีความรู้ทักษะด้านการถ่ายภาพเคลื่อนไหว  และสามารถตัดต่ภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้  ผู้สมัครที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านศิลปะและการออกแบบอย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  เลขที่ 22  ถนนบรมราชชนนี   แขวงตลิ่งชัน  เขตตลิ่งชัน   กรุงเทพฯ  10170   โทรศัพท์  0 2849 7567  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2561  ในวันและเวลาราชการ