ข่าว > สมัครงาน > คณะมัณฑนศิลป์ รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

share
Facebook
Twitter

คณะมัณฑนศิลป์ รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

03 สิงหาคม 2561

คณะมัฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ ระดับปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท สังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ชั้น 3 อาคารศิลป์ พีระศรี 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ


อ่านต่อ...