ข่าว > กิจกรรม > วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561

share
Facebook
Twitter

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561

03 เมษายน 2561

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม “หลากลาย หลายชีวิต” ใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 


อ่านต่อ...