ข่าว > กิจกรรม > รับสมัครทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

share
Facebook
Twitter

รับสมัครทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

28 มีนาคม 2561

ด้วยสทศ.จะทำการรับสมัครทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 รับสมัครระหว่างวันที่ 1-20 เม.ย.61 ครั้งที่ 2 รับสมัครระหว่างวันที่ 16 มิย. - 5กค.61

เว็บไซต์ www.niets.or.th