ข่าว > กิจกรรม > ศิลปากรจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2017

share
Facebook
Twitter

ศิลปากรจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2017

21 พฤศจิกายน 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์, อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์, อาจารย์นภสร นีละไพจิตร หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา และอาจารย์ ดร.วรรณวิสา บุญมาก ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมมอบถ้วยรางวัลแสดงความยินดีกับผู้แข่งขันเทนนิส "ศิลปากรจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2017"
และให้โอวาทแก่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ได้ฝึกประสบการณ์ทำหน้าที่ผู้ตัดสินการแข่งขันกีฬาเทนนิส

ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2560
ณ สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์