การสมัครเข้าศึกษา

การสมัครเข้าศึกษา

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ ระดับปริญญาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

รอบที่ 1 โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะ การออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ 
(รับสมัคร วันที่ 27ธันวาคม 2560-24 มกราคม 2561)
รอบที่ 2 โครงการโควตา 28 จังหวัด เขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคใต้ตอนบน
(รับสมัคร วันที่ 2 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2561)
รอบที่ 3 รับตรงอิสระ
(รับสมัคร วันที่ 16-26 กรกฏาคม 2561)


โหลดไฟล์ PDF
อ่านต่อ...