นักศึกษาถึงอธิการบดี

สายตรง "นักศึกษาถึงอธิการบดี"

เรื่องที่ติดต่อ: ปัญหาการใช้งานระบบ SU Web Portal
ประเภทผู้ติดต่อ: นักศึกษา
รายละเอียดที่ติดต่อ: หากไม่สามารถใช้งานระบบ SU Web Portal แล้วมีผลกระทบต่อผลการเรียนของผม ซึ่งผลเกิดจากที่ไม่สามารถระบบ และใช้เมล์ของมหาวิทยาลัย ในการส่งงาน หรือการทำ Workshop ต่างๆ แล้วผมไม่สามารถทำได้ เนื่องจากการลงทะเบียนใช้งานระบบ SU Web Portal ไม่ได้ แล้วถ้าพอหมดสิ้นเทอมผลการเรียนออกมา ไม่ดี เพราะเหตุผลที่ไม่สามารถทำ Workshop ส่งงานอาจารย์ได้ อยากทราบว่าหน่วยงานใดที่ต้องรับผิดชอบบ้างครับ ผมแจ้งไปที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สนามจันทร์) แล้วแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด
ไฟล์เอกสาร : Open attach file
   
คำตอบ ต้องขออภัยที่เพิ่งจะเข้ามาดู ไม่ทราบว่าขณะนี้ใช่ได้หรือยัง หากยังใช้ไม่ได้รบกวนแจ้งเข่้ามาที่กระทู้นี้อีกครังหนึ่งหรือส่งเข้าอีเมล์ของอาจารย์ thavaravej_c@su.ac.th จะรีบดำเนินการให้นะครับ
   
คำตอบ ขออภัยเพิ่งเข้ามาตอบ ไม่ทราบว่าขณะนี้ระบบปรับอากาศดีขึ้นหรือไม่ เพราะเมื่อปลายเดือนกันยายนได้เข้าไปรับประทานอาหารกลางวันในภัตตาคารเวอริเดียนก็ดูว่าจะเป็นปกติ ส่วนกรณีของฝ้าเหนือทางเข้าคงจะต้องจัดหางบประมาณมาจัดซ่อมต่อไป บริเวณที่ถ่ายภาพมาเป็นจุดอ่อนในเรื่องของการระบายแก้มาหลายครั้งก็ไม่สำเร็จ ด้วยใบไม้เข้าไปสะสมในท่อทำให้การระบายน้ำฝนไม่ทัน จะรับไปแก้ไขครับ ขอบคุณที่แจ้งมา หากยะังมีปัญหาอยู่กรุณาแจ้งอีกครั้งหนึ่งครับ
   
กลับสู่หน้าหลัก