ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
sumail
sumail
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.ศิลปากร...เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์
เนื้อเพลงเพลงพระราชาผู้ทรงธรรม
การเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายใน
เปิดสั่งจองพระพิฆเนศวร์
ประกาศ กำหนดการให้สั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
การเลือกตั้งกรรมการ สภามหาวิทยาลัยศิลปากรประเภทคณาจารย์ประจำ
กำหนดการ การเปิดให้บริการของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ประจำเดือนมีนาคม 2557
โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองุทน กยศ.
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์...ระบบการจ่ายน้ำประปาขัดข้อง
โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ (Information Technology Professional Examination:ITPE)
ประชุมสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คู่มือปฏิบัติงาน งานคลัง กองงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยศิลปากร
สำนักงานเลขานุการคณะจิตรกรรมฯ ทั้ง 2 วิทยาเขต จะปิดทำการในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีแจ้งรับ-ส่งเอกสารในวันอังคารและวันพฤหัสบดีทุกสัปดาห์ในช่วงปิดภาคการศึกษา
สำนักงานเลขานุการคณะจิตรกรรมฯ ทั้ง 2 วิทยาเขต จะปิดทำการ วันที่ 8 พค. 57
การรับ-ส่งเอกสารระหว่างวิทยาเขต สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (ช่วงปิดภาคการศึกษา)
คู่มือปฏิบัติงาน งานคลัง กองงานวิทยาเขต
การประชุมสัมมนาสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook

 

 

ข่าวที่น่าสนใจ 
ข่าวการศึกษา 
ข่าวประชุม สัมมนา 
ข่าวอบรม 
ข่าวประกวดราคา 
ข่าวรับสมัครงาน 
ข่าวกิจกรรมนักศึกษา 
นิทรรศการ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ทุนการศึกษา ทุนวิจัย 
ภาพข่าว