ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.ศิลปากร...เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์
เนื้อเพลงเพลงพระราชาผู้ทรงธรรม
เปิดสั่งจองพระพิฆเนศวร์
ประกาศ กำหนดการให้สั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
การเลือกตั้งกรรมการ สภามหาวิทยาลัยศิลปากรประเภทคณาจารย์ประจำ
คู่มือปฏิบัติงาน งานคลัง กองงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยศิลปากร
สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีแจ้งรับ-ส่งเอกสารในวันอังคารและวันพฤหัสบดีทุกสัปดาห์ในช่วงปิดภาคการศึกษา
การรับ-ส่งเอกสารระหว่างวิทยาเขต สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (ช่วงปิดภาคการศึกษา)
คู่มือปฏิบัติงาน งานคลัง กองงานวิทยาเขต
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภัณฑิรา ฉลาดกิจศิริกุล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การวัดตัว และรับชุดปกติขาว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับผู้ปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556
ประกาศ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เรื่อง งดให้บริการอาคารศูนย์รวม 2 (ตึกกะทะ)
การรับสมัครกรรมการประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
ประกาศ...สำนักหอสมุด
ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ รอบสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบทักษะทางวิชาชีพ (OSPE) ครั้งที่ 4/2557
ขอเชิญสมัครสมาชิก PULINET CARD ฟรี ที่หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ประเภทคณาจารย์ และประเภทข้าราชการและพนักงานซึ่งมิใช่คณาจารย์
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
งดจ่ายกระแสไฟฟ้าพื้นที่บางส่วนภายในมหาวิทยาลัย
ขอเชิญร่วมงานทับแก้ววิชาการ ศิลปากรไร้พรมแดน
ประกาศ...ปิดถนนและงดใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่ให้บริการภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (บ้านพักเลขที่ 6/3)
ผลการเลือกตั้งกรรมการประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ประเภทคณาจารย์ และประเภทข้าราชการและพนักงานซึ่งมิใช่คณาจารย์

webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook

 

 

ข่าวที่น่าสนใจ 
ข่าวการศึกษา 
ข่าวประชุม สัมมนา 
ข่าวอบรม 
ข่าวประกวดราคา 
ข่าวรับสมัครงาน 
ข่าวกิจกรรมนักศึกษา 
นิทรรศการ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ทุนการศึกษา ทุนวิจัย 
ภาพข่าว