ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.ศิลปากร...เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์
เนื้อเพลงเพลงพระราชาผู้ทรงธรรม
เปิดสั่งจองพระพิฆเนศวร์
การเลือกตั้งกรรมการ สภามหาวิทยาลัยศิลปากรประเภทคณาจารย์ประจำ
คู่มือปฏิบัติงาน งานคลัง กองงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยศิลปากร
สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีแจ้งรับ-ส่งเอกสารในวันอังคารและวันพฤหัสบดีทุกสัปดาห์ในช่วงปิดภาคการศึกษา
การรับ-ส่งเอกสารระหว่างวิทยาเขต สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (ช่วงปิดภาคการศึกษา)
คู่มือปฏิบัติงาน งานคลัง กองงานวิทยาเขต
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภัณฑิรา ฉลาดกิจศิริกุล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอเชิญสมัครสมาชิก PULINET CARD ฟรี ที่หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ประเภทคณาจารย์ และประเภทข้าราชการและพนักงานซึ่งมิใช่คณาจารย์
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
ผลการเลือกตั้งกรรมการประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ประเภทคณาจารย์ และประเภทข้าราชการและพนักงานซึ่งมิใช่คณาจารย์
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ทุกวันอังคาร 07.20 น. ณ ศาลาแปดเหลี่ยม สระแก้ว
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์เผื่อเรียกพิเศษ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดทุนสมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรม
ประกาศ...ศูนย์คอมพิวเตอร์ ไม่มีนโยบาย ถาม Password
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้บริการ ภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (บ้านพักเลขที่ 6/3)
ศึกชิงชัยนักหวดลูกสักหลาด
วันกล้วยไม้บาน '57
ขอเชิญร่วมงาน เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
รับสมัครผู้ประกอบการเสนอโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้บริการ ภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (บ้านเลขที่ 6/3)
แบบคำขอที่พักอาศัยสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร

webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook

 

 

ข่าวที่น่าสนใจ 
ข่าวการศึกษา 
ข่าวประชุม สัมมนา 
ข่าวอบรม 
ข่าวประกวดราคา 
ข่าวรับสมัครงาน 
ข่าวกิจกรรมนักศึกษา 
นิทรรศการ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ทุนการศึกษา ทุนวิจัย 
ภาพข่าว