ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
sumail
sumail
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota
     
  17 เมษายน 2557  
ข่าวใหม่ประจำวัน
   ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ
   การประชุมสัมมนาสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
   คู่มือปฏิบัติงาน งานคลัง กองงานวิทยาเขต
   คณะอักษรศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ (ภาควิชาประวัติศาสตร์)
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ รับสมัครอาจารย์ (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)
   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา
   การรับ-ส่งเอกสารระหว่างวิทยาเขต สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (ช่วงปิดภาคการศึกษา)
   สำนักงานเลขานุการคณะจิตรกรรมฯ ทั้ง 2 วิทยาเขต จะปิดทำการ วันที่ 8 พค. 57
   ขอเชิญส่งผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมประกวด การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 31
   มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญส่งผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมประกวด การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 60
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะมัณฑนศิลป์
   คณะมัณฑนศิลป์ รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดกำเนิดกระแสไฟฟ้าพร้อมชุดควบคุมประจำอาคารเรียนรวม 2 จำนวน 1 ชุด
   สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีแจ้งรับ-ส่งเอกสารในวันอังคารและวันพฤหัสบดีทุกสัปดาห์ในช่วงปิดภาคการศึกษา
   สำนักงานเลขานุการคณะจิตรกรรมฯ ทั้ง 2 วิทยาเขต จะปิดทำการในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับสมัครอาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
   คณะอักษรศาสตร์รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์
   คู่มือปฏิบัติงาน งานคลัง กองงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยศิลปากร
   ประชุมสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
   คณะมัณฑนศิลป์ ขอแสดงความยินแก่ นายมาณิน ธนสีลังกูร
งานวันนริศ
  ไหว้สมเด็จครู นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2557  
 
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ICT Update
 
ศิลปากรรวมใจบริจาคโลหิต
วันพุธที่ ๒ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารหอประชุมศูนย์รวม ๒ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
   
การใช้โทรศัพท์ระหว่างวิทยาเขตทั้ง 4 วิทยาเขต ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ข่าวรับสมัครงาน..เว็บกองการเจ้าหน้าที่
คณะมัณฑนศิลป์ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา
 
ประกวดวรรณกรรม “รางวัลพระยาอนุมานราชธน” เนื่องในงานวันพระยาอนุมานราชธน ประจำปี 2557
กำหนดส่งงาน (ประเภทที่ 2 และ 3) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2557
   
Counter  16306111

webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook