ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota
     
  20 กันยายน 2557  
ข่าวใหม่ประจำวัน
   ประกาศ...ศูนย์คอมพิวเตอร์ ไม่มีนโยบาย ถาม Password
   แนะแนวศึกษาต่อ USA. และทดสอบทักษะอังกฤษ
   เส้นทางสู่ฝัน “Updates to Upgrade Yours”
   สถาบันวิจัยและพัฒนา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
   มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครนักการเงินและบัญชีประเภทบริหารและปฏิบัติการทั่วไป ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
   มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เตาเผาอุณหภูมิสูง จำนวน 1 ชุด
   มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ
   มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครลูกจ้าชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
   มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ประเภทบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
   มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครโอน/ย้าย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา
   มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครลูกจ้างโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดทุนสมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรม
   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์เผื่อเรียกพิเศษ
   ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ทุกวันอังคาร 07.20 น. ณ ศาลาแปดเหลี่ยม สระแก้ว
   ศิลปากรรวมใจบริจาคโลหิต
   งานวันศิลป์ พีระศรี 122 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
   สถาบันวิจัยและพัฒนา ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน/ย้าย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
   ประกาศคณะมัณฑนศิลป์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา
   ผลการเลือกตั้งกรรมการประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ประเภทคณาจารย์ และประเภทข้าราชการและพนักงานซึ่งมิใช่คณาจารย์
   ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่ให้บริการภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (บ้านพักเลขที่ 6/3)
งานวันศิลป์ พีระศรี 122 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
  โดยฯพณฯ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น.  
 
การเปิดให้บริการของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
 
ศิลปากรรวมใจบริจาคโลหิต
ถวายเป็นราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 วันที่ ๒๒, ๒๔, ๒๖, ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ และวันที่ ๑, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ (จันทร์/ พุธ/ ศุกร์) ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
   
การใช้โทรศัพท์ระหว่างวิทยาเขตทั้ง 4 วิทยาเขต ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ข่าวรับสมัครงาน..เว็บกองการเจ้าหน้าที่
คณะมัณฑนศิลป์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์
 
มศก. จัดประกวดดนตรีเยาวชน ครั้งที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรครบ 71 ปี
มศก. จัดประกวดดนตรีเยาวชน ครั้งที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรครบ 71 ปี
   
Counter  16501963

webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook