ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota
     
  25 กรกฎาคม 2557  
ข่าวใหม่ประจำวัน
   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ รอบสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบทักษะทางวิชาชีพ (OSPE) ครั้งที่ 4/2557
   กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กรอ.) ปีการศึกษา 2557 (สนามจันทร์)
   ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปไทย โดยคณาจารย์ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
   ผลการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการประกวดภาพจิตรกรรมเฉลิมฉลอง 120 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
   ประกาศ...สำนักหอสมุด
   มศก. จัดประกวดดนตรีเยาวชน ครั้งที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรครบ 71 ปี
   สถาบันวิจัยและพัฒนา รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
   คณะมัณฑนศิลป์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์
   คณะอักษรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด ภาควิชาภาษาอังกฤษ
   คณะวิทยาการจัดการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา หลายตำแหน่ง
   กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี (ตลิ่งชัน) รับโอน/ย้าย ตำแหน่งวิศวกร เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดงานวางผังแม่บท
   คณะโบราณคดี รับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ เพื่อปฏิบัติงานที่สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก
   คณะมัณฑนศิลป์รับสมัครรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา
   การรับสมัครกรรมการประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
   มศก. จัดงานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว “ร้านค้าเคลื่อนที่ วิถีไทยผสานงานออกแบบ สู่การตลาดจรยุทธ”
   คณะมัณฑนศิลป์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประยุกตศิลป์ร่วมสมัย ภูมิปัญญาไทยสู่อาเชียน "เสน่ห์ไทย ช่าง เป็นไปได้ "
   คณะอักษรศาสตร์ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ
   คณะอักษรศาสตร์ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์
   งานวางผังแม่บท รับสมัครตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา
มศก. จัดงานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว “ร้านค้าเคลื่อนที่ วิถีไทยผสานงานออกแบบ สู่การตลาดจรยุทธ”
  ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร  
 
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ICT Update
 
โครงการศิลปากรรวมใจบริจาคโลหิต ได้รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณชั้นที่ 2
กองกิจการนักศึกษา โดยความร่วมมือกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และธนาคารเลือดโรงพยาบาลนครปฐม
   
การใช้โทรศัพท์ระหว่างวิทยาเขตทั้ง 4 วิทยาเขต ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ข่าวรับสมัครงาน..เว็บกองการเจ้าหน้าที่
คณะมัณฑนศิลป์รับสมัครรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา
 
ประกวดภาพยนตร์สั้นศิลป์ พีระศรี
หัวข้อ “แรง-บันดาลใจจากศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี” เนื่องในโอกาสวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2557 ส่งผลงานระหว่างวันที่ 9 – 14 มิถุนายน 2557
   
Counter  16427348

webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook