ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota
     
  29 พฤศจิกายน 2557  
ข่าวใหม่ประจำวัน
   คณะมัณฑนศิลป์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน
   ศูนย์คอมพิวเตอร์ รับสมัคร ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
   นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จากการประกวดโฆษณาสั้น ระดับอุดมศึกษา หัวข้อ "การประกันภัยรถภาคบังคับ"
   คณะมัณฑนศิลป์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา
   แบบคำขอที่พักอาศัยสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร
   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ "เปิดบ้านผลิตภัณฑ์ 2557"
   โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) และ โครงการเพชรสนามจันทร์ ปีการศึกษา 2558
   นิทรรศการ "ดินที่ฉันรัก" ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสริมศักดิ์ นาคบัว
   นิทรรศการ “วาดเพลงกล่อมไทย” รากแห่งวัฒนธรรมไทย กล่อมใจสู่สากล
   รับสมัครผู้ประกอบการเสนอโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้บริการ ภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (บ้านเลขที่ 6/3)
   พิธีมอบทุนการศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2557
   ขอเชิญร่วมงาน เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
   วันกล้วยไม้บาน '57
   ศึกชิงชัยนักหวดลูกสักหลาด
   มหาวิทยาลัยศิลปากร สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง (ห้องบรรยาย จำนวน 3 ห้อง)
   มหาวิทยาลัยศิลปากร สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าระดับพิโคแอมแปร์ จำนวน 1 ตัว
   มหาวิทยาลัยศิลปากร สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเพิ่มจำนวนดีเอ็นเอ จำนวน 1 เครื่อง
   มหาวิทยาลัยศิลปากร สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัดคลื่นแสง ชนิดไดโอดอาร์เรย์ จำนวน 1 ชุด
   PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ขอเชิญชม นิทรรศการ "มนุษย์ มนุษย์"
   คณะมัณฑนศิลป์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ
ขอเชิญร่วมงาน เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
  เทิดไท้ธีรราชบดินทร์ สืบสาน รังสรรค์ศิลป์มรดกไทย  
 
การเปิดให้บริการของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
 
ศิลปากรรวมใจบริจาคโลหิต
ถวายเป็นราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 วันที่ ๒๒, ๒๔, ๒๖, ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ และวันที่ ๑, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ (จันทร์/ พุธ/ ศุกร์) ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
   
การใช้โทรศัพท์ระหว่างวิทยาเขตทั้ง 4 วิทยาเขต ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ข่าวรับสมัครงาน..เว็บกองการเจ้าหน้าที่
คณะมัณฑนศิลป์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา
 
มศก. จัดประกวดดนตรีเยาวชน ครั้งที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรครบ 71 ปี
มศก. จัดประกวดดนตรีเยาวชน ครั้งที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรครบ 71 ปี
   
Counter  16571801

webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook