ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota
     
  25 ตุลาคม 2557  
ข่าวใหม่ประจำวัน
   มหาวิทยาลัยศิลปากร สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง (ห้องบรรยาย จำนวน 3 ห้อง)
   มหาวิทยาลัยศิลปากร สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าระดับพิโคแอมแปร์ จำนวน 1 ตัว
   มหาวิทยาลัยศิลปากร สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเพิ่มจำนวนดีเอ็นเอ จำนวน 1 เครื่อง
   มหาวิทยาลัยศิลปากร สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัดคลื่นแสง ชนิดไดโอดอาร์เรย์ จำนวน 1 ชุด
   PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ขอเชิญชม นิทรรศการ "มนุษย์ มนุษย์"
   คณะมัณฑนศิลป์ รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
   คณะมัณฑนศิลป์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ
   รับสมัครผู้อำนวยการกองนิติการ
   คณะอักษรศาสตร์รับสมัครอาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ
   คณะอักษรศาสตร์รับสมัครนักบริหารงานทั่วไป (พัสดุ)
   คณะอักษรศาสตร์รับสมัครนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
   สถาบันวิจัยและพัฒนา รับสมัคร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   คณะมัณฑนศิลป์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน
   สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดอุปกรณ์การทดลองระบบสูญญากาศ จำนวน 1 ชุด
   สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จำนวน 30 กล้อง
   สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปั่นเหวี่ยง จำนวน 1 เครื่อง
   สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
   ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้บริการ ภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (บ้านพักเลขที่ 6/3)
   คณะมัณฑนศิลป์ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา
   Taste of Designer
SU Open House
  12 ตุลาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ กิจกรรม  
 
การเปิดให้บริการของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
 
ศิลปากรรวมใจบริจาคโลหิต
ถวายเป็นราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 วันที่ ๒๒, ๒๔, ๒๖, ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ และวันที่ ๑, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ (จันทร์/ พุธ/ ศุกร์) ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
   
การใช้โทรศัพท์ระหว่างวิทยาเขตทั้ง 4 วิทยาเขต ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ข่าวรับสมัครงาน..เว็บกองการเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครโอน/ย้าย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา
 
มศก. จัดประกวดดนตรีเยาวชน ครั้งที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรครบ 71 ปี
มศก. จัดประกวดดนตรีเยาวชน ครั้งที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรครบ 71 ปี
   
Counter  16538882

webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook