ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota
     
  21 สิงหาคม 2557  
ข่าวใหม่ประจำวัน
   คณะมัณฑนศิลป์ รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
   คณะมัณฑนศิลป์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน
   ขอเชิญร่วมงานทับแก้ววิชาการ ศิลปากรไร้พรมแดน
   งดจ่ายกระแสไฟฟ้าพื้นที่บางส่วนภายในมหาวิทยาลัย
   คณะมัณฑนศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่า
   การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
   รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ประเภทคณาจารย์ และประเภทข้าราชการและพนักงานซึ่งมิใช่คณาจารย์
   การเปิดให้บริการของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
   ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปไทย
   ขอเชิญสมัครสมาชิก PULINET CARD ฟรี ที่หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
   ทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ รอบสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบทักษะทางวิชาชีพ (OSPE) ครั้งที่ 4/2557
   กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กรอ.) ปีการศึกษา 2557 (สนามจันทร์)
   ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปไทย โดยคณาจารย์ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
   ผลการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการประกวดภาพจิตรกรรมเฉลิมฉลอง 120 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
   ประกาศ...สำนักหอสมุด
   มศก. จัดประกวดดนตรีเยาวชน ครั้งที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรครบ 71 ปี
   คณะมัณฑนศิลป์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์
   คณะมัณฑนศิลป์รับสมัครรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา
มศก. จัดงานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว “ร้านค้าเคลื่อนที่ วิถีไทยผสานงานออกแบบ สู่การตลาดจรยุทธ”
  ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร  
 
การเปิดให้บริการของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
 
โครงการศิลปากรรวมใจบริจาคโลหิต ได้รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณชั้นที่ 2
กองกิจการนักศึกษา โดยความร่วมมือกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และธนาคารเลือดโรงพยาบาลนครปฐม
   
การใช้โทรศัพท์ระหว่างวิทยาเขตทั้ง 4 วิทยาเขต ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ข่าวรับสมัครงาน..เว็บกองการเจ้าหน้าที่
คณะมัณฑนศิลป์รับสมัครรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา
 
ประกวดภาพยนตร์สั้นศิลป์ พีระศรี
หัวข้อ “แรง-บันดาลใจจากศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี” เนื่องในโอกาสวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2557 ส่งผลงานระหว่างวันที่ 9 – 14 มิถุนายน 2557
   
Counter  16462128

webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook